Image
  Image

  Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης

  Το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης αποτελεί νεανικό σωματείο με έδρα την Κατερίνη. Ιδρυθήκαμε το 2018 με σκοπό να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση των νέων της περιοχής μας μέσα από τις δράσεις τις οποίες φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε. Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε νέος 18-30 ετών που κατοικεί ή κατάγεται από την περιοχή της Κατερίνης και ευρύτερα της Πιερίας.

  Πως ξεκινήσαμε

  Η ανάγκη για την ενεργοποίηση της νεανικής κοινότητας της Κατερίνης και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων της περιοχής μας για ζητήματα νεολαίας αποτέλεσαν τους λόγους της αρχικής μας δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2016.

  Συνειδητοποιώντας το κενό που υφίσταται στη συμμετοχή και ενεργοποίηση στα κοινά των νέων της περιοχής μας, δημιουργήσαμε μια κοινότητα νέων ατόμων με στόχο την ανάδειξη νεανικής ατζέντας ιδεών που απουσιάζει από τις τοπικές πολιτικές. Για αυτό και προσπαθήσαμε μέσα από τις δράσεις μας να προβάλλουμε εναλλακτικές επιλογές για την ενεργοποίηση των νέων της πόλης και τη συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ταυτόχρονα, επιχειρήσαμε να συμβάλλουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις στην αναθεώρηση των προτεραιοτήτων των τοπικών αρχών σχετικά με τα ζητήματα νεολαίας.

  Στόχοι

  α. Η διοργάνωση δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων προς πολιτική κοινωνικοποίηση, προβληματισμό και συμμετοχή στις δομές της κοινωνίας των πολιτών (Youth Working).

  β. Ενίσχυση της νεανικής κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών ενεργοποίησης σε νέους της περιοχής.

  γ. Η σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των νέων πολιτών με καταγωγή ή μόνιμη διαμονή στην πόλη και η παρότρυνση τους σε δράσεις με σκοπό την υπενθύμιση της κοινής καταγωγής και των κοινών υφιστάμενων προβλημάτων που βιώνουν.

  δ. Η δημιουργία νεανικής ανεξάρτητης ανανεώσιμης δεξαμενής σκέψεων και προτάσεων για την πόλη – πλατφόρμα νεανικών ιδεών.

  ε. Η μελέτη των προβλημάτων της περιοχής (ελλείψεων, σφαλμάτων) στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της βιωσιμότητας, των υποδομών, του τουρισμού, της πολιτικής, της ίσης πρόσβασης των ΑμεΑ στα κοινωνικά αγαθά, της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης των νέων.

  ζ. Η μελέτη και τεκμηρίωση προτάσεων υπό νεανική σκοπιά στους παραπάνω τομείς και η προώθηση τους στους αρμόδιους φορείς και όργανα.

  Image

  Όραμα

  Επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας ενεργής ομάδας που θα μπορεί έμπρακτα να αναδεικνύει τις νεανικές πρωτοβουλίες ως ουσιαστικό φυσιογνωμικό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας, ενδυναμώνοντας το προφίλ της Κατερίνης σε πόλης φιλικής προς τους νέους κατά τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπρόσθετα, με αφορμή τη δραστηριοποίηση μας, οραματιζόμαστε την μετατροπή της Κατερίνης σε ένα περιβάλλον πρότυπης ενσωμάτωσης και εφαρμογής πολιτικών νεολαίας σε τοπικό επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα.

  Τι κάνουμε

  Εστιάζουμε κυρίως στη διοργάνωση δράσεων που έχουν σκοπό να ενεργοποιήσουν τη νεανική κοινότητα της Κατερίνης. Ενδεικτικά στις δράσεις μας μπορούν να συγκαταλεχθούν τα εξής: ΣΥΝ-ΘΕΣΗ | Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, ημερίδες, συνέδρια, Διαβουλεύσεις (Συζητήσεις σε στρογγυλά θεματικά τραπέζια), καταγραφή – ανάδειξη νεανικών προτάσεων, ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε διεθνή συνέδρια, workshops για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών μας και πολλά άλλα!

  Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

  Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 μετά από απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την  UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το καταστατικό της είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

  Image

  Σκοπός – στόχοι

  Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης, η ανάληψη νεανικών πρωτοβουλιών με βάση τις αρχές της UNESCO κ.α.

  Αντικείμενο δράσης

  Οι θεματικές της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της πληροφόρησης, αποτελούν τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες για τον Όμιλο. Περαιτέρω, η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς του εθελοντισμού, της κοινωνίας των πολιτών.

  Το μεγαλύτερο επίτευγμα μέχρι στιγμής του Ομίλου;

  Όταν επιλέχθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ως επίσημος εθνικός φορέας προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας του ΟΗΕ (2010-2011). Διοργανώσαμε εξ’ ολοκλήρου την περιοδεία της Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας στην Ελλάδα, επισκεφτήκαμε μαζί σχολεία, φορείς και διπλωματικές αρχές στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ υπήρξε και μεγάλη κάλυψη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός-σταθμό για τον Όμιλο μας.

  Τι σημαίνει εθελοντισμός για τον Όμιλο;

  Όταν επιλέχθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ως επίσημος εθνικός φορέας προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας του ΟΗΕ (2010-2011). Διοργανώσαμε εξ’ ολοκλήρου την περιοδεία της Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας στην Ελλάδα, επισκεφτήκαμε μαζί σχολεία, φορείς και διπλωματικές αρχές στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ενώ υπήρξε και μεγάλη κάλυψη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός-σταθμό για τον Όμιλο μας.

  Κύριες δραστηριότητες

  Ο Όμιλος έχει ένα μεγάλο δίκτυο από εθελοντές, υποστηρικτές και μέλη και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

  – Υλοποιεί δράσεις, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες και εθελοντικές πρωτοβουλίες κινητοποίησης, για νέους ηλικίας από 15 – 35 ετών, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

  – Αναπτύσσει καλές πρακτικές για την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου με τα γειτονικά κράτη,  αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων.

  – Στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, ο Όμιλος υλοποίησε επί σειρά ετών (2010-2014) το πρόγραμμα «Contacts for the Common Future» σε συνεργασία με την οργάνωση Youth Alliance Krusevo. Το διμερές πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και της ΠΓΔΜ και χρηματοδοτήθηκε από διεθνή μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα. Σκοπός ήταν η εγκαθίδρυση φιλικών δεσμών μεταξύ των νέων των δύο κρατών, η αναζήτηση μεθόδων και τρόπων για την καταπολέμηση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι των δύο κρατών, η διάχυση καλών πρακτικών κλπ. Το πρόγραμμα μας αυτό παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε ως καλή πρακτική στο Μεσογειακό Συνέδριο του Anna Lindh Foundation στη Μασσαλία (Απρίλιος 2013).

  – Συμμετέχει ως εταίρος σε προγράμματα «Youth in Action» και INTERREG.

  – Είναι μέλος σε διάφορα εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, όπως το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό  Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, του Ευρωπαϊκό Δίκτυο «YouthNET» και το Anna Lind Foundation.

  – Αποτέλεσε τον επίσημο φορέα προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (Αύγουστος 2010 – Ιούλιος 2011). Ο Όμιλος επιλέχθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ως επίσημος εθνικός φορέας προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας του ΟΗΕ (2010-2011). Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος διοργάνωσε εξ’ ολοκλήρου την περιοδεία της Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας στην Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε επισκέψεις σε σχολεία, φορείς και διπλωματικές αρχές στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Επιπλέον, ο Όμιλος επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του εντύπου του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Νεολαίας.

  – Από το 2012 εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διεθνή οργάνωση Great Silk Way – International Youth Organization.

  – Από τον Μάιο του 2017, συμμετέχει ως associated partner στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “I Have Rights / Έχω Δικαιώματα”, εταίροι του οποίου είναι 7 ακαδημαϊκά ιδρύματα από 6 ευρωπαϊκά κράτη.

  Που δραστηριοποιείται ο Όμιλος;

  Τυπικά, Έδρα μας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο αυτό δεν μας περιορίζει από το να πραγματοποιούμε δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και να δεχόμαστε εθελοντές από διάφορα μέρη της χώρας. Ειδικότερα, στα προγράμματα ανταλλαγής νέων που συμμετέχουμε, παίρνουν μέρος νέοι από όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, η δράση μας μέσω των προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας που υλοποιούμε ξεπερνά τα σύνορα και επεκτείνεται σε όλα τα Βαλκάνια.