Ψηφιακός πολιτιστικός σχεδιασμός – Έξυπνες Πόλεις

  Ψηφιακός πολιτιστικός σχεδιασμός – Έξυπνες Πόλεις

  1. Διαμόρφωση διαδραστικού ιστορικού και πολιτιστικού χάρτης της Πιερίας σε ψηφιακή μορφή 

  1.1 Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με μνημεία και ανάρτηση τους σε ψηφιακό πληροφοριακό κόμβο 

  1.2 Συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, νεανικών ομάδων στην συγκέντρωση των πληροφοριών. Συμμετοχική διαδικασία 

  1.3 Προώθηση του χάρτη σε ιστοσελίδες δημοσίων φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες κλπ) και ιδιωτών που ασχολούνται με τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

  1. Τοπικά ορόσημα και νέες τεχνολογίες. (Gaming, κινηματογράφος). Ένταξη στην πολιτική προβολής του τόπου.
  2. Πλήρης ανανέωση όλων των διαδικτυακών τόπων των επίσημων φορέων 

  3.1 Επικαιροποίηση αναρτημένων δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δυνατότητα μετάφρασης 

  3.2 Επανασχεδιασμός ιστοσελίδων. Στόχος η δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογικά 

  3.3 Διαδικτυακοί τόποι επίσημων φορέων λειτουργικοί και εύχρηστοι. Έμφαση στη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών μέσω αυτών 

  3.4 Κατηγοριοποίηση και ανάδειξη  πληροφοριών που αφορούν τους νέους. Δημιουργία υποκατηγοριών στις ιστοσελίδες των φορέων που εμπλέκουν νέους στις λειτουργίες τους (πχ Δήμος) για την καλύτερη προώθηση νέων που τους αφορούν 

  3.5 Δημιουργία εφαρμογής (application) για την ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στις πληροφορίες που επιθυμούν

  Δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου προβολής του Τόπου 

  4.1 Διαμόρφωση γενικής εικόνας της περιοχής. Ενσωμάτωση των επιμέρους προσπαθειών ανάδειξης στοιχείων του πολιτισμού της περιοχής (πχ Θρησκευτικός τουρισμός) 

  4.2 Σχεδιασμός της ψηφιακής πλατφόρμας μέσω συμμετοχικών διαδικασιών

  1. Χάραξη στρατηγικής για την εξεύρεση πόρων για την ψηφιακή πολιτική του τόπου από διάφορους φορείς (δημόσιο, ιδιώτες κλπ) 

  5.1 Μετατροπή της Κατερίνης σε τεχνολογικά προηγμένη πόλη. Προώθηση τεχνολογικών λύσεων σε διοικητικές διαδικασίες 

  5.2 Συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς για την ενίσχυση του τεχνολογικού χαρακτήρα της δημόσιας ζωής της πόλης

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός