Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση εικόνας για έναν προορισμό

  Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση εικόνας για έναν προορισμό

  1. Υποστήριξη με επικοινωνιακά εργαλεία 

  1.1 Αναγνώριση καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ ως μέσα πληροφόρησης και διακίνησης εικόνων για τη διαμόρφωση θετικής εικόνας για μία περιοχή. Κατασκευάζουν εικόνες, προωθούν συγκεκριμένα στοιχεία πολιτισμού 

  1.2 Αναγκαία για τη διάδοση των χαρακτηριστικών του city branding η προώθηση τους σε ευρύτερο κοινό μέσω αποστολής στοχευμένων μηνυμάτων - δημιουργία εικόνων 

  1.3 Μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων που μπορεί να προκύψουν

  1. Τροφοδότηση των ΜΜΕ με θετικές πληροφορίες για την εικόνα ενός τόπου 

  2.1 Δυνατότητα συνεχούς δημοσιότητας και ενημέρωσης που θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην αναγνώριση, την αποδοχή και τη δημοφιλία του city branding της πόλης από τους ίδιους τους κατοίκους 

  2.2 Επιμελημένη διαμόρφωση του υλικού προώθησης ενός τόπου, αποστολή ποιοτικού υλικού για την προώθηση του τόπου 

  2.2 Προώθηση των στοχευμένων χαρακτηριστικών του brand και σε κοινό εκτός πόλης για την περαιτέρω διάδοση του

  1. Διαμόρφωση τράπεζας δεδομένων για τα τοπικά, εθνικά και διεθνή (ανάλογα των αναγκών) μέσα που στοχεύονται κάθε φορά
  2. Αναγνώριση του διαδικτύου ως μέσου αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με τον τόπο 

  4.1 Παρέχει τη δυνατότητα σε επισκέπτες να διαμορφώσουν την εικόνα ενός προορισμού (πχ ανάρτηση εικόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς) 

  4.2 Διαμορφώνει κανάλια διαλόγου μεταξύ χρηστών - επισκεπτών διαφορετικά από την παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας, αλληλεπίδραση, δυναμική διαμόρφωση της εικόνας ενός τόπου από τον ίδιο τον επισκέπτη

  Client

  JoomShaper

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός