Η Ταυτότητα του Τόπου Μέσω Φεστιβάλ: Η πολιτιστική κληρονομιά, η δημιουργικότητα και οι πολιτιστικοί φορείς ως στοιχείο Προβολής της Ταυτότητας του τόπου

  Η Ταυτότητα του Τόπου Μέσω Φεστιβάλ: Η πολιτιστική κληρονομιά, η δημιουργικότητα και οι πολιτιστικοί φορείς ως στοιχείο Προβολής της Ταυτότητας του τόπου

  1. Η περίπτωση του Φεστιβάλ Ολύμπου. 

  1.1 Με δεδομένη την πολύχρονη παρουσία και δράση του, ενίσχυση της προσπάθειας για απόκτηση ιδιαίτερης ταυτότητας. Ακόμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 

  1.2 Παραγωγές του ίδιου του Φεστιβάλ και όχι μόνο αναπαραγωγή παραστάσεων και σχημάτων που περιοδεύουν. Στόχος το άνοιγμα σε νέους καλλιτέχνες της περιοχής και η παροχή χώρου να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους 

  1.3 Φεστιβάλ 12 μήνες το χρόνο. Ευελιξία ως προς το περιεχόμενο. Πχ καλλιτεχνικές παραστάσεις το καλοκαίρι, ημερίδες και συνέδρια τον χειμώνα σε ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικής ταυτότητας και μάρκετινγκ, εκπαίδευσης και πειραματισμού. Μεγαλύτερη διάρκεια

  1.4 Άνοιγμα σε νέα καλλιτεχνικά ρεύματα αλλά και νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (πχ κόμιξ). Ανάδειξη νέων μορφών τέχνης 

  1.5 Φεστιβάλ υπόδειγμα/πρωτοπόρο. Ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.  Διαμόρφωση συνθηκών ακώλυτης πρόσβασης σε χώρου εκδηλώσεων για Άτομα με Αναπηρία ή κινητικά προβλήματα. 

  1.6 Φεστιβάλ και νέες μορφές μάρκετινγκ. Έμφαση στην προβολή μέσω social media. Προώθηση σε στοχευμένο κοινό (πχ νέοι), παράλληλα με τη δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών από άλλες περιοχές αξιοποιώντας τη δυναμική της τεχνολογίας 

  1.7 Καθιέρωση διαφεστιβαλικού διαλόγου. Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου.

  1. Διεύρυνση του θεσμού της τιμώμενης χώρας και σε άλλους τομείς πέραν της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε συνεργασία και με άλλους φορείς της Πιερίας 

  2.1. Συνέργειες με φορείς Τ.Α., κοινωνικές οργανώσεις, επιστημονικούς συλλόγους. ώστε το φεστιβάλ να αποτελεί αφορμή για την έναρξη διαλόγου και σχέσεων με την κάθε τιμώμενη χώρα.

   2.2 Ενίσχυση της συνεργασίας με την εκάστοτε τιμώμενη χώρα σε επίπεδο οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών, δημιουργία επαφών μεταξύ πολιτιστικών φορέων των χωρών

  1. Υποστήριξη άλλων φεστιβάλ 

  3.1 Καταγραφή των αναγκών των διαφόρων φολκλορικών φεστιβάλ που διοργανώνονται. Στήριξη και ανάδειξη της προσπάθειας που επιχειρείται 

  3.2 Προώθηση με περισσότερο ομογενοποιημένο τρόπο των εκδηλώσεων των συλλόγων. Προσπάθεια για προσέλκυση επισκεπτών 

  1. Φεστιβάλ και Νέοι 

  9.1 Έμφαση στο νεανικό κοινό της Πιερίας. Αύξηση των νέων που παρακολουθούν εκδηλώσεις ή βοηθούν εθελοντικά. Προσέλκυση καλλιτεχνών που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος των νέων 

  9.2 Συνεργασία με συλλόγους νέων, τμήματα νεολαίας πολιτιστικών συλλόγων, σχολεία για την περαιτέρω διάδοση του φεστιβάλ και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων 

  9.3 Φεστιβάλ ως μέσο ανάδειξης πολιτισμού και παράλληλης εκπαίδευσης. Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Φεστιβάλ-βήμα της μαθητικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκπαίδευσης (πχ Φεστιβάλ Ολύμπου). Κίνητρα σε σε μαθητές - νέους να συμμετάσχουν, να παρουσιάσουν την καλλιτεχνική τους δημιουργία 

  9.3 Διοργάνωση Φεστιβάλ νεολαίας στα πλαίσια των οργανωμένων φεστιβάλ της πόλης. Συμμετοχή νέων καλλιτεχνών, παρουσίαση νεανικών ομάδων, δραστηριοτήτων για τη νεολαία κ.α. Γιορτή νεολαίας ως σημείο brand για την πόλη

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός