Μνημεία, Branding και Τόποι Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσα Προβολής της Ταυτότητας του Τόπου

  Μνημεία, Branding και Τόποι Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσα Προβολής της Ταυτότητας του Τόπου

  1. Δικτύωση φορέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, (Φορείς τουρισμού, Πολιτιστικοί σύλλογοι, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εφορείες Αρχαιοτήτων, Φεστιβάλ) για δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού και δημιουργία ενιαίου Brand

   

  1.1 Τοποθέτηση πινακίδων στην πρόσοψη των κτισμάτων με πληροφορίες,

  αναφορικά με την αρχιτεκτονική, την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  τους τουλάχιστον σε δύο γλώσσες (Ελληνικά-Αγγλικά)

   

  1.2 Πρωτοβουλίες για τη διάσωση, την αποκατάσταση και την συντήρηση της

  αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

   

  1.3 Δημιουργία διαδικτυακών σελίδων όπου παρέχονται πληροφορίες και

  οπτικοακουστικό υλικό στην ελληνική και, τουλάχιστον στην αγγλική

  γλώσσα, καθώς και η δυνατότητα της εικονικής περιήγησης σε αυτά

   

  1. Διαμόρφωση του παλιού εργοστασίου εμποτισμού στο Σιδηροδρομικού Σταθμού σε χώρο πολιτισμού

   

  2.1 Χώρος με πολλές δυνατότητες, δημιουργία πολυχώρου τέχνης. Διοργάνωση εκδηλώσεων κάθε είδους, ημερίδων κλπ

   

  2.2 Μετατροπή του παλιού εργοστασίου σε χώρο ορόσημο για την Κατερίνη. Από τα λίγα ιστορικά κτήρια της πόλης, αξιοποίηση του από τους πολίτες, προβολή

   

  2.3 Ανάδειξη της καμινάδας του παλιού εργοστασίου εμποτισμού ως μνημείο της πόλης. Διαμόρφωση brand.

   

  2.4 Νεανικός πολυχώρος. Πρόβλεψη για λειτουργία χώρων που μπορούν να διατεθούν σε νεανικές ομάδες προς εργασία.

  1. Σύνταξη φακέλου για ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο της UNESCO

   

  3.1 Ο Όλυμπος ορόσημο της περιοχής. Τεράστια ιστορική, γεωφυσική και παράλληλα εμπορική αξία που δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. Αξιοποίηση του brand με σεβασμό στο βουνό

   

  3.2 Συνεργασία Δήμων, Περιφέρειας, ιδιωτικών φορέων για την κοινή προσέγγιση του Ολύμπου ως brand της περιοχής. Δημιουργία ενιαίας εικόνας. Διαμόρφωση ακόμα πιο διαδραστικής, καινοτόμου καμπάνιας προβολής του

   

  3.3 Ανάδειξη του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Προετοιμασία φακέλου προς υποβολή στην UNESCO. Συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστήμονες για την επαρκέστερη τεκμηρίωση και υποστήριξη της ιδέας

  1. Δημιουργία θεματικής διαδρομής με μνημεία, κτίρια, φυσικά χαρακτηριστικά, πλατείες, στο μεγαλύτερο μέρος της Κατερίνης

   

  4.1 Ενοποίηση μνημείων και ιστορικών χώρων και κτιρίων με σκοπό την δημιουργία θεματικών διαδρομών και την δημιουργία ενός δικτύου περιήγηση πεζών και ποδηλάτων. Διαμόρφωση διαδρομών με βάση το ενδεχόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών, την κοινή ιστορική διαδρομή κτιρίων κ.α

   

  4.2 Δημιουργία από πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους ή ομάδες νέων κ.α περιπάτων στην πόλη με ιστορικό, πολιτιστικό, αρχαιολογικό ενδιαφέρον και για κατοίκους της αλλά και για επισκέπτες.  Ανάδειξη των μνημείων και της ιστορίας τους μέσω περιηγήσεων, ιδιαίτερα των λιγότερο προβεβλημένων. Ξεναγήσεις. Δυνατότητα υποστήριξη και σε άλλη γλώσσα

   

  4.3 Πραγματοποίηση περιπάτων από σχολεία. Στόχος η καλύτερη εμπέδωση της τοπικής ιστορίας και η αναγνώριση των ιδιαίτερων μνημείων της πόλη

   

  4.3 Ποδηλατικές ιστορικές διαδρομές. Ξεναγήσεις ιστορικών περιπάτων σε συνεργασία με ποδηλατικές ομάδες. Δράσεις που προάγουν τη συμμετοχή και την κατανόηση της ιστορίας της πόλης

  1. Περαιτέρω διάδοση της δράσης Open House στην Κατερίνη

   

  5.1 Γνωριμία με το εσωτερικό περιβάλλον κτιρίων με ιστορική, αρχιτεκτονική σημασία του κορμού της πόλης (βλ. Τσαλοπούλειο, Ευαγγελική Εκκλησία κ.α). Δυνατότητα που δεν παρέχεται καθημερινά σε συνδυασμό με ξεναγήσεις για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά τους

   

  5.2 Υποστήριξη του εγχειρήματος των επισκέψεων στο εσωτερικό χώρων με ιδιαίτερη σημασία από ομάδες νέων. Συνεργασία συλλόγων (Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών κλπ) με ομάδες νεολαίας για την αποτελεσματικότερη και μαζικότερη διάδοση της εκδήλωσης. Εθελοντική υποστήριξη των παράλληλων ξεναγήσεων.

   

  5.3 Γνωριμία των νέων, αλλά και μεγαλύτερων με τα ιστορικά κτίρια της πόλης μέσα από επίσκεψη. «Άνοιγμα» της πόλης στους κατοίκους. 

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός