Θρησκευτικός τουρισμός στην Πιερία

  Θρησκευτικός τουρισμός στην Πιερία

  1. Σύνδεση του θρησκευτικού τουρισμού με τα στοιχεία πολιτισμού της Πιερίας 

  1.1 Προσπάθεια για την ανάδειξη παράλληλων πολιτισμικών στοιχείων μέσα από το θρησκευτικό τουρισμό. Τα θρησκευτικά μνημεία αποτελούν παράλληλα μνημεία πολιτισμού που μπορούν να προσελκύσουν περιηγητές και τουρίστες πέραν των προσκυνητών δεδομένης της ιστορικής, αρχιτεκτονικής κ.α φυσιογνωμίας τους 

  1.2 Σχεδιασμός τουριστικού πλάνου - οδηγού θρησκευτικού τουρισμού με συνδυασμό άλλων μορφών τουρισμού 

  α) Πεζοπορία-περιήγηση, οικοτουρισμός (Όλυμπος - Λιτόχωρο - Π. ’Αγιος Διονύσιος) 

  β) Γαστρονομικός Τουρισμός, Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, σε συνδυασμό με το θρησκευτικό τουρισμό 

  γ) Γεωτουρισμός (Συνδυασμός π.χ του Σπηλαίου του Αγίου Διονυσίου  με τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά του Ολύμπου

   

  1. Δημιουργία προσκυνηματικών διαδρομών σε εκκλησίες, μοναστήρια και άλλους θρησκευτικούς τόπους 

  2.1 Σχεδιασμός των διαδρομών με συνεργασία συλλόγων, τουριστικών φορέων κ.α με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών 

  2.2 Εργαστήρια μοναστηριακής κουζίνας για επισκέπτες 

  2.3 Ανάδειξη και προώθηση τοπικών προϊόντων προσαρμοσμένα στην τοπική θρησκευτική παράδοση

   

  1. Καταγραφή και δημιουργία καταλόγου μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος κτιρίων και μνημείων λατρείας όλων των δογμάτων και θρησκειών που υπάρχουν στην Πιερία 

  3.1 Ανάδειξη της πολυθρησκευτικότητας της Πιερίας ως στοιχείο του Brand της (κοινότητα Ευαγγελικών Κατερίνης κ.α) 

  3.2 Προώθηση και προβολή των μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Διαμόρφωση υλικού προώθησης - προβολής σε διάφορες γλώσσες για προσέλκυση επισκεπτών 

  3.3 Καταγραφή και δικτύωση συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων προσκυνητών

   

  1. Χρήση των νέων τεχνολογιών για την περαιτέρω αξιοποίηση θρησκευτικού τουρισμού και προβολή των μνημείων 

  4.1 Δημιουργία εργαλείων εικονικής προσέγγισης - οπτικοακουστικό υλικό για την επαφή με τα μνημεία από απόσταση

   4.2 Διαδικτυακή προβολή των μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος προσαρμοσμένη στις ανάγκες των νέων. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών πχ κρατήσεις online για θρησκευτικές περιηγήσεις.  

  4.3 Δημιουργία ηλεκτρονικής καμπάνιας για την εικόνα του θρησκευτικού/προσκυνηματικού τουρισμού στην Πιερία. Έμφαση σε social media στο Facebook, Instagram. Tripadvisor κ.α)

   

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός