Οινικές – Γαστρονομικές διαδρομές

  Οινικές – Γαστρονομικές διαδρομές

  1. Δημιουργία οινικών διαδρομών ανταποκρινόμενων στο σύγχρονο οινικό τουρισμό

  1.1 Καταγραφή υφιστάμενων δεδομένων, τι υπάρχει μέχρι σήμερα στο χώρο του κρασιού της Πιερίας (παραγωγοί, εγκαταστάσεις κ.α)

  1.2 Συνεργασία επιχειρηματιών, τοπικών φορέων που ασχολούνται με τουρισμό για τη διαμόρφωση πλάνου που εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής προβολής

  1.3 Προσθήκη επισκέψιμων οινοποιείων στο χάρτη περιηγήσεων και διαδρομών. Παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής του κρασιού, δοκιμές οίνου και παροχή ειδικών προσφορών για επισκέπτες από τους οινοπαραγωγούς

  1. Δημιουργία πολύγλωσσου διαδραστικού οινικού - γαστρονομικού χάρτη της Πιερίας

  2.1 Σχεδιασμός ψηφιακής πλατφόρμας που θα αναδεικνύει τα γαστρονομικά - οινικά δεδομένα της Πιερίας σε συγκεντρωτικό - δομημένο πλαίσιο

  2.2 Προβολή των τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά από κάθε χωριό και πόλη της Πιερίας που μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία αναγνωρισιμότητας - branding

  2.3 Ενσωμάτωση δεδομένων μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες διαλόγου  θα προκύψουν μέσα από διαδικασίες διαλόγου με εμπλεκόμενους φορείς της κάθε περιοχής

  2.4 Αξιοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ για την διευκόλυνση των νέων ως προς την καταγραφή, ανάδειξη και παρουσίαση του χάρτη των προϊόντων της Πιερίας. Επαφή με καλές πρακτικές άλλων περιοχών.

  1. Ενθάρρυνση των φορέων της Πιερίας για τη δημιουργία τοπικών Brand (Τσάι Ολύμπου, Ακτινίδια Πιερίας, κ.α)

  3.1 Έμφαση στην προβολή προϊόντων με σύγχρονο τρόπο. Αναγκαία η συλλογική προσπάθεια που υπερβαίνει την εξατομικευμένη προώθηση των προϊόντων

  3.2 Συνεργασία των παραγωγών και μεταποιητών στη λογική της κοινής προβολής προϊόντων με παρόμοια χαρακτηριστικά από τις  ίδιες περιοχές. Κοινές καμπάνιες ενημέρωσης ανά είδος, συνεργασία

  3.3 Υποστήριξη της προσπάθειας διαμόρφωσης κοινού brand από ΟΤΑ και ιδιωτικούς φορές πχ Επιμελητήρια

  3.4 Δημιουργία δικτύου επαφών μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών, τουριστικών επιχειρηματικών κλπ για την προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Ενσωμάτωση, χρησιμοποίηση και πώληση τους στα πλαίσια μεταποίησης ή μη με στόχο την ενδυνάμωση του brand

  1. Διοργάνωση οινικών και γαστρονομικών φεστιβάλ για την αποτύπωση των προϊόντων στη συνείδηση των πολιτών

  4.1 Προσπάθεια με σκοπό τη διάδοση και εμπέδωση της ύπαρξης ποιοτικών πιερικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  4.2 Ευκαιρία σε νέους παραγωγούς να αναδείξουν τα προϊόντα τους υπό το πλαίσιο του κοινού Brand

  4.3 Αφορμή για περαιτέρω διάδοση και προβολή των γεύσεων της Πιερίας

  4.4 Επιμέρους σύνδεση προϊόντων με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον επισκέπτη

  4.5 Εγκαθίδρυση μόνιμης κλειστής αγοράς στην Κατερίνη με παράλληλη ενθάρρυνση των παραγωγών να συμμετάσχουν. Δημιουργία σημείου μέσα στην πόλη με έμφαση στο street food. Μία κλειστή μόνιμη αγορά θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει την προβολή των τοπικών προϊόντων τα οποία θα αποτελέσουν μια βάση για το brand της γεύσης

  1. Ενίσχυση και προώθηση τοπικών προϊόντων από πολιτιστικούς συλλόγους

  5.1   Εργαστήρια παραγωγής τοπικών προϊόντων από τους πολιτιστικούς συλλόγους  με έμφαση στην οικοτεχνία

  5.2 Δημιουργία κοινού τοπικού λογότυπου από όλους τους συλλόγους της Πιερίας το οποίο μπορεί να προκύψει απο συμμετοχική διαδικασία Πολιτιστικών συλλόγων, φορέων

  5.3 Δημιουργία επιτροπής νέων, μαθητών και διατροφολόγων με σκοπό την παραγωγή τοπικών υγιεινών εδεσμάτων τα οποία θα ενισχύσουν τα προϊόντα που πωλούνται στα κυλικεία των σχολείων

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός