Το Μάρκετινγκ και Branding Τόπου ως εργαλείο στην ανάπτυξη των πόλεων της Πιερίας, Η Εικόνα του Tόπου (αρχιτεκτονική, urban design, communication design, logo design)

  Το Μάρκετινγκ και Branding Τόπου ως εργαλείο στην ανάπτυξη των πόλεων της Πιερίας, Η Εικόνα του Tόπου (αρχιτεκτονική, urban design, communication design, logo design)

  1. Εκπαίδευση των νέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επωνυμία της πόλης και τη διαχείριση της (place marketing, city branding)

  1.1 Διαμόρφωση της εικόνας της πόλης με πρωτοβουλία των ίδιων των νέων. Οι πολίτες καθορίζουν με βάση τη δική τους προσπάθεια και επιθυμίες τα στοιχεία της πόλης που θα προβληθούν στοχευμένα

  1.2 Δημιουργία άτυπων ομάδων νεολαίας με σκοπό το σχεδιασμό της νέας εικόνας της πόλης συμμετοχικά και από τη βάση (bottom up)

  1.3 Αξιοποίηση εργαλείων του Erasmus + καθώς και άλλων σχετικών προγραμμάτων (πχ ίδρυμα Bosch) με σκοπό την επαφή και εξοικείωση με καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών πόλεων

  1.4 Προσπάθεια διαμόρφωσης ομάδων εργασίας σε σχολεία σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς για την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία            

  1. Υποστήριξη των νεανικών πρωτοβουλιών σχετικά με το place marketing και ενσωμάτωση τους στις προτεραιότητες της τοπικής πολιτικής

  2.1 Παροχή διευκολύνσεων ως προς το χώρο εργασίας των ομάδων. Ουσιαστική υποστήριξη με παροχή υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις ομάδες εργασίας που θα προκύψουν.

  2.2 Δημιουργία τοπικών και εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που να προάγουν την ιδέα του Place Marketing. σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά ιδρύματα

  2.3 Υποστήριξη των προτάσεων που καταθέτουν ομάδες νέων από ιδιωτικούς φορείς (Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους κ.α)

  1. Δημιουργία καμπάνιας προβολής της πόλης σε κοινωνικά δίκτυα με στοχευμένο αντικείμενο

  3.1  Δημιουργία λογότυπου (Logo) της Κατερίνης βασισμένου σε επιτυχημένα μοντέλα πόλεων ( IAMsterdam, Liverpool One κ.α)

  3.2 Προώθηση του μέσα στον αστικό ιστό με τοποθέτηση καλλιτεχνικής εγκατάστασης που θα αναδειχθεί σε σημείο ταυτότητας της περιοχής

  3.3 Τοποθέτηση stand σε σημεία ενδιαφέροντος με πληροφοριακό υλικό για σημεία πόλης (πχ καρτ ποστάλ), τα οποία θα σχεδιαστούν - προταθούν  από νέους και θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης που δεν είναι ευρέως γνωστά

  3.4 Διαμόρφωση κατάλληλου - εύχρηστου προωθητικού υλικού για την Πιερία διαθέσιμου δωρεάν σε τουριστικά σημεία με σκοπό την ανάδειξη και προβολή της περιοχής

  3.5 Δημιουργία ψηφιακής ιστοσελίδας με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πιερίας με σύγχρονο τρόπο. Επικαιροποίηση, εκσυγχρονισμός των ήδη αναρτημένων ιστοσελίδων. Γλωσσική προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες των νέων επισκεπτών.

  1. Οι πρωτοβουλίες των νέων ως μέσο προβολής του τόπου

  4.1 Προβολή και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων των νεανικών ομάδων ώστε να διευρυνθούν οι ευκαιρίες των νέων της περιοχής και να αναδειχθούν παράλληλα ως ορθές πρακτικές ενεργοποίησης και συμμετοχής

  4.2 Υποστήριξη νεανικών πρωτοβουλιών με ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ομαδικής δουλειάς. Λειτουργία hub -ανοιχτού και νεανικού πολυχώρου- με διευκολύνσεις στους νέους ως κοιτίδα υποστήριξης των πρωτοβουλιών. Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ευκολότερη διεκπεραίωση αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών.

  4.3 Η ιδέας της φιλικής και νεανικής προς τους νέους πόλη. Ουσιαστική ανάδειξη των νεανικών αναγκών σε προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία, προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η ηλικιακή ομάδα 15 - 30 ως ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Πόλεις και χωριά που αδειάζουν από το πιο δημιουργικό κομμάτι του πληθυσμού. Λειτουργία θεσμών νεανικής αντιπροσώπευσης πχ Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικά Συμβούλια Νέων, Συμμετοχικός Προϋπολογισμός για τη Νεολαία

  4.4 Δημιουργία και υποστήριξη καμπάνιας με σκοπό την ανάδειξη της Κατερίνης ως πόλη των νέων. Πόλη - διαρκές ανοιχτό εργαστήρι δράσεων νεολαίας.

   

   

   

   

  Date

  22 Φεβρουαρίου 2018

  Tags

  Τουρισμός