Οι Στόχοι της Διαβούλευσης

    Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 2ου Ενιαίου Λυκείου Κατερίνης